על מנת ללמוד יותר על התהליך והאפשרויות במסגרת חילופי סטודנטים ניתן להיכנס למצגת בקישור כאן:

Click here to download the presentation.