תוכנית ERASMUS + של האיחוד האירופאי ללימודים באירופה במלגה 

 מה צריך לעשות :

 • לבחור מתוך הקול קורא את האוניברסיטה שרלוונטית לתחום לימודיכם והתואר (על פי תחומי הלימוד הרשומים). בנוסף 
  ניתן להיכנס לאתרי האוניברסיטאות ולחפש תוכנית לימודים מתאימה וקורסים התואמים את תוכנית הלימודים של 
  הסטודנט.
 • אישור עקרוני מהחוג על תוכנית הלימודים המוצעת. להציג לראש החוג/יועץ BA/MA את הקרוסים והסילבוסים ולהחתים הסכם למידה.
 • מילוי טופס הרשמה ולצרף את כל המסמכים הרלוונטיים על פי הפרסום בקול קורא במועד הנדרש

מלגות בין 800 יורו ל 900 יורו לחודש והוצאות טיסה יוענקו על ידי האיחוד האירופאי
לסטודנטים הנבחרים לתוכנית בשנת הלימודים תשפ"ד 2023-2024 לאחת מהאוניברסיטאות 
האירופאיות המופיעות בקול קורא.

* שימו לב : סטודנט שנבחר לתוכניות ממשיך לשלם שכ"ל לאוניברסיטת חיפה. הסטודנט ירכוש : כרטיס טיסה, ביטוח בריאות
כמקובל באוניברסיטת האם והאוניברסיטה המארחת, ויזה וציוד לימודי. המלגה מועברת על ידי האוניברסיטה המארחת .
 

**חדש !!! לימודים בתכנית חילופי סטודנטים בחו"ל תיכלל כחלק מתכנית 'דרך הרוח'.

עכשיו גם סטודנטים הלומדים בתכניות  מאוד מובנות, יוכלו במהלך סמסטר בחו"ל, ללמוד ולקבל הכרה על 4 נ"ז בקורסי העשרה מתחומים אחרים כקורס ב "דרך הרוח".

להלן התנאים:

 • ההכרה בקורסים במסגרת תכנית ׳דרך הרוח׳ רלבנטית רק לסטודנטים היוצאים לחילופי סטודנטים לתואר ראשון.
 • ניתן יהיה להכיר בעד 4 נ"ז במסגרת ׳דרך הרוח׳, אולם רק במקרה ומדובר בקורסים אקדמיים מלאים, שאין להם כל קשר לליבה של חוגי הלימוד אותם הסטודנטים לומדים בארץ, ושאינם לימודי שפה או קורסי הקניית מיומנויות למידה.
 • עם חזרתו של הסטודנט לארץ, הסטודנט יוכל לבחור בציון מספרי או בציון "השלים" על קורסי ההעשרה שלמד בחו״ל ואשר יוכרו במסגרת ׳דרך הרוח׳.
 • טרם יציאתו לחו״ל, הסטודנט יחתום על הסכם למידה בתכנית "דרך הרוח" בנוסף להסכם הלמידה שהחתים בחוג הלימוד שלו.

אתר דרך הרוח

 

הגשת מועמדות לשנה"ל תשפ"ד (2023-2024) עד ה 15/01/2023

 !!Apply Now

 

לרשימת האוניברסיטאות והמלגות תחת ארסמוס+ לחץ כאן.

טפסים חשובים:

              קול קורא ל- ERASMUS+ 2023-2024

הסכם למידה   

Acceptance Letter