תוכנית חילופי סטודנטים (ארה"ב, קנדה, אירופה ואסיה)

מה צריך לעשות :


• להיכנס לאתרי האוניברסיטאות ולחפש תוכנית לימודים מתאימה וקורסים התואמים את תוכנית הלימודים של 
הסטודנט )מצ"ב קישור לרשימת האוניברסיטאות עימן יש לאוניברסיטת חיפה הסכמים).
• אישור מהחוג על תוכנית הלימודים המוצעת. להציג לראש החוג/יועץ BA/MA את הקרוסים והסילבוסים ולהחתים הסכם למידה.
• מילוי טופס הרשמה ולצרף את כל המסמכים הרלוונטיים )קו"ח, גיליון ציונים באנגלית, מכתב הצהרת כוונות, אישור 
רמת אנגלית, שתי המלצות, שתי תמונות פספורט וצילום דף ראשון מהדרכון).

 

שימו לב : סטודנט שנבחר לתוכניות ממשיך לשלם שכ"ל לאוניברסיטת חיפה. הסטודנט ירכוש : כרטיס טיסה, ביטוח בריאות כמקובל 
באוניברסיטת האם והאוניברסיטה המארחת, ויזה וציוד לימודי. המלגה מועברת בתשלום אחד של כל הסכום בסמוך לנסיעה לכסוי הוצאות המחיה

 

**חדש !!! לימודים בתכנית חילופי סטודנטים בחו"ל תיכלל כחלק מתכנית 'דרך הרוח'.

עכשיו גם סטודנטים הלומדים בתכניות  מאוד מובנות, יוכלו במהלך סמסטר בחו"ל, ללמוד ולקבל הכרה על 4 נ"ז בקורסי העשרה מתחומים אחרים כקורס ב "דרך הרוח".

להלן התנאים:

  • ההכרה בקורסים במסגרת תכנית ׳דרך הרוח׳ רלבנטית רק לסטודנטים היוצאים לחילופי סטודנטים לתואר ראשון.
  • ניתן יהיה להכיר בעד 4 נ"ז במסגרת ׳דרך הרוח׳, אולם רק במקרה ומדובר בקורסים אקדמיים מלאים, שאין להם כל קשר לליבה של חוגי הלימוד אותם הסטודנטים לומדים בארץ, ושאינם לימודי שפה או קורסי הקניית מיומנויות למידה.
  • עם חזרתו של הסטודנט לארץ, הסטודנט יוכל לבחור בציון מספרי או בציון "השלים" על קורסי ההעשרה שלמד בחו״ל ואשר יוכרו במסגרת ׳דרך הרוח׳.
  • טרם יציאתו לחו״ל, הסטודנט יחתום על הסכם למידה בתכנית "דרך הרוח" בנוסף להסכם הלמידה שהחתים בחוג הלימוד שלו.

אתר דרך הרוח


לרשימת האוניברסיטאות עמן יש לאוניברסיטת חיפה הסכמים לחץ כאן

טפסים חשובים:

             הוראות הרשמה-חדש!! עכשיו און-ליין!!! בבקשה תקראו!!

רשימת האוניברסיטאות אליהן ניתן לנסוע

הסכם למידה  

Acceptance Letter